به نام یگانه هستی بخش

بیوگرافی مرحوم محمدحسین مرتب

محمدحسین مرتب فرزندحاجی بابامرتب درآبانماه1311خورشیدی درشهر بهبهان درخانواده ای مذهبی چشم
به جهان گشود..تحصیلات ابتدایی ودبیرستان رادربهبهان گذراند.به دلیل
محدودیتها ودورافتادگی شهربهبهان ازمراکزعلمی وپذیرفتن مسئولیت اداره خانواده ازادامه تحصیلات دانشگاهی چشم پوشید اما علاقه وافر ایشان به تعلیم وآموزش منجربه این شدکه درسال 1329خورشیدی درسن 18سالگی به استخدام اداره آموزش وپرورش بهبهان (فرهنگ)درآید.چون تحصیلات خودرا برای شغل مقدس آموزگاری کافی ندانسته لذا درمحضرعلمای فاضل بهبهان ازجمله آیت الله حاج -شیخ عبداهادی مجتهدی وحاج سیدمحمدعلی مرتضوی و...به تحصیل علوم عربی -فقهی وفلسفه ومنطق پرداختند. ذوق شعری در خانواده ایشان کمابیش موروثی بوده ودر هنگام نوجوانی دروجود ایشان تجلی نموده وازدوران دبستان به سرودن شعر روی آورد که مورد تشویق خانواده وبستگان خویش قرارگرفت بطوریکه اشعار فارسی ایشان درمجلات هفتگی آنزمان بچاپ میرسید.درسال 1332بطوراتفاقی با نسخه ای از شعربهبهانی میرزاشوقی بهبهانی کرائی آشنا شدند واین امرسبب شد تا به سرودن اشعار بهبهانی وادبیات محلی بهبهان علاقمند گردد. نخستین شعر بهبهانی ایشان (مملی )نام داردواین شعرمورد استقبال همشهریان وادب دوستان قرارمی گیردو وی را بسرودن اشعاربیشتری تشویق می کنند.علاوه بر سرودن شعر ایشان مشغول به تحقیق ومطالعه درباره ابیات محلی و فرهنگ عامیانه بهبهان میشوند درسال 1349به جمعیت شیروخورشید بهبهان می پیونددومدیریت کتابخانه شیروخورشید را عهده دار می شود ودراین زمینه فعالیتهای هنری وادبی وفرهنگی فراوانی را به انجام میرساند.وی نخستین کسی بودکه اقدام به تهیه ماهنامه دربهبهان پیرامون معرفی آداب ورسوم ، گویش شهربهبهان بصورت فولکوریک نمود که برای اعضای مشترک جوانان شیر وخورشید(حلال احمر) درسطح استان خوزستان انتشار وتوزیع میگشت.
نتیجه زحمات ویک عمرتحقیق وتلاش اوعبارتنداز:
1- مجموعه ضرب المثل های رایج در بهبهان باترجمه فارسی ومحل کاربرد آن .
2- مجموعه مراسم عروسی در بهبهان از زمان قدیم تاسالهای اخیر .
3- مجموعه بازیهای بهبهانی وعلت پیدایش ونتیجه آن .
4- لغت معنی بهبهانی شامل لغت های رایج در بهبهان.
5- مجموعه باورها وخرافات رایج در بهبهان.
ایشا ن در زمان حیات خویش سه اثر را بچاپ رساندند: 1- اشعار وترانه های بهبهانی 2-نشریه ای بنام شهرمن بهبهان برای دانش آموزان درقالب ( مبارزه با بیسوادی ) 3- اشعار فارسی بنام غنچه های نشکفته
بغیر از اینهاآثار دیگری از ایشان آماده چاپ است که عبارتنداز:
1- مجموعه کاملی از اشعاربهبهانی 2-کتابی شامل اشعار فارسی 3- دفتر اشعارمراثی ومدایح ائمه اطهار درسال 1359به افتخار بازنشستگی آموزش وپرورش نائل میشودوبعداز آن تا اواخرعمرمشغول به مطالعه وتحقیق ادبیات محلی بهبهان میپردازد.محمدحسین مرتب در4آبان 1380دارفانی را وداع وبه دیارباقی شتافت
+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:49  توسط Afshin Farahmand  |